Main Menu

NPK půdní senzor s výsledky rozborů do jedné minuty.

Varistar Soil 

 

Chcete získat informace o zásobenosti živinami na vašich polích? Chcete podrobnější rastr než je 3 nebo 5 hektarů? Máme pro Vás řešení!

Půdní NPK senzor Varistar Soil umí během minuty změřit obsah dusíku, fosforu a draslíku v půdě a stanovit její pH, vlhkost a půdní vodivost. Naměřená data jsou online odeslána do portálu Varistar, kde jsou převedena do podoby mapy zásobenosti živinami.

 

 

Neomezený počet měření

V počtu měření se nemusíte nijak omezovat, jejich množství je jen na Vás! Měřená data jsou normalizována na základě výsledků měření vlhkosti a půdní vodivosti. 

 

Jednoduché ovládání

Sonda komunikuje přes mobilní aplikaci s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Stačí půdní senzor umísit do půdy a stisknout tlačítko zahájení měření. Po ustálení naměřených hodnot se odběr potvrdí a uloží. Jednotlivá odběrná másta jsou vyznačena na mapě a je možné zobrazit naměřené hodnoty. Každé měření je automaticky párováno s GPS souřadicemi, což umožňuje následné zpracování map zásobenosti.

 

Ideální rozmístění odběrných bodů

Četnost a rozmístění odběrných míst je čistě ve vašich rukou. Pokud budete chtít, můžete měřit hnodnoty po každém metru. V aplikaci je možné zobrazit mapu relativního výnosového potenciálu pro optimální rozmístění odběrných bodů v rámci jednotlivých zón. Systém nabízí možnost dopředu připravit jednotlivé body s odběrnými místy v portále Varistar a přenést je přímo do aplikace sondy. Obsluhu sondy aplikace navede na odběrná místa podobně jako navigace v automobilu. 

 

Mapa zásobenosti živinami online

Na základě odebraných vzorků je vygenerována mapa zásobenosti živinami, která umožňuje provádět optimalizované základní hnojení fosforem a draslíkem nebo variabilní vápnění. Díky propojení s portálem Varistar je snadné využít naměřená data pro zpracování aplikačních map. Informace z měření slouží také jako průběžný monitoring zásobenosti živinami.

 

 Soil v zemi

 

Varistar Soil poskytujeme pouze zákazníkům služby Varistar. Při podpisu smlouvy na tři roky získají senzor k používání zcela zdarma. 

 

Potřebujete podrobnější informace? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.