Main Menu

Služba spoločnosti Varistar je jedinečná v porovnaní so všetkými jej konkurentmi svojou komplexnosťou. Je vytvorená tak, aby si vyžadovala čo najmenšie administratívne, finančné a personálne nároky na našich klientov. V čom sa teda najviac líšime od našich konkurentov? Poskytujeme komplexné riešenie, ktoré pokrýva všetky aspekty variabilných aplikácií od zberu a spracovania údajov, cez prípravu všetkých aplikačných máp až po inštaláciu a nastavenie aplikačnej technológie.

Variabilná aplikácia hnojív (najmä dusíka) býva väčšinou prvou variabilnou aplikáciou, ktorú farmy realizujú. Prínos týchto aplikácií je okamžitý a umožňujú maximálne efektívne využitie dusíka na zvýšenie výnosu aj pri čoraz prísnejších podmienkach nitrátovej smernice. Variabilná aplikácia hnojív vychádza z toho, že treba k jednotlivým častiam poľa pristupovať odlišne, podľa toho, aký výnosový potenciál sa v jeho jednotlivých častiach nachádza.

 

Variabilnú aplikáciu je možné využiť aj v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. V tomto prípade sa jedná o využitie napríklad na morforeguláciu (variabilná či selektívna aplikácia) či aplikáciu rôznych druhov fungicídov v rámci jedného honu (selektívna aplikácia). Náročnosť týchto aplikácií je vyššia, ale o to zaujímavejší je ich prínos, ako v úspore vlastných prípravkov, tak vo výnosovej odozve. Napríklad znížením dávky morforegulátora v horších zónach možno dosiahnuť výrazné zvýšenie výnosu.

Variabilné siatie umožňuje zvýšiť výnosy premenlivou hustotou výsevku podľa jednotlivých produkčných zón a ich produkčných možností. Skúsenosti z praxe hovoria úplne jasne, že optimálna voľba výsevku podľa výnosnosti produkčnej zóny má významný vplyv na výnos aj optimalizáciu nákladov na osivo.

Vďaka kombinácii pôdnych rozborov s mapami relatívneho výnosového potenciálu možno efektívne dopĺňať hnojivo tak, aby nevznikali zóny s prebytkom alebo naopak nedostatkom jednotlivých živín. Ide o jediný systém, ktorý sa snaží jednotlivé polia vyrovnať z hľadiska zásobenosti živinami pri maximálnom využití vložených investícií do hnojiva.

Variabilná hĺbka spracovania aktívneho pôdneho profilu alebo rozrušenie zhutneného podorničia zníži náklady na zlepšenie vodného a vzdušného pôdneho režimu. Variabilnú hĺbku vnorenia radličiek či stĺpic možno stanoviť na základe dát pôdnej vodivosti s následným spracovaním aplikačnej mapy pre variabilné spracovanie pôdy. Variabilné spracovanie pôdy má veľmi pozitívny vplyv aj na spotrebu nafty a opotrebenie radličiek.

 

Pro našich zákazníkov sme pripravili portál Varistar, na ktorom sú uložené všetky dáta týkajúce sa danej farmy a ktorý je neustále doplňovaný o nové komponenty a funkcie.
Pôvodným účelom Portálu bolo zobrazovanie mapových podkladov - aplikačných máp, máp výnosového potenciálu, analýzy Smart Scouting alebo satelitných snímkou. Postupom času sa však Portál rozrástol o mnoho ďalších funkcií, ako je tvorba aplikačných máp a ich online prenos do aplikačnej techniky, analýza historických výnosov alebo napríklad plán hnojenia

Klienti spoločnosti Varistar môžu bezplatne používať terminály Varistar One alebo Varistar Direct na variabilné aplikácie.

Tu si môžete prečítať skúsenosti našich klientov. Ako začali s presným poľnohospodárstvom, čo sa im osvedčilo a ako prebieha spolupráca so spoločnosťou Varistar.